Son Güncelleme:
12/12/2022 - 14:43

Tezsiz Yüksek Lisans Program Yapısı

  • 2 CSEC Bilimsel Hazırlık Dersi: CSEC 591 (Primer I) ve CSEC 592 (Primer II)
  • 3 Zorunlu Ders: CSEC 501, CSEC 502 ve CSEC 506
  • 7 Seçmeli Ders: Başka bölümlerden alınan derslerin siber güvenlik EABD ile ilgili olması beklenmektedir
  • CSEC 589 Term Project (bkz. bitirme projesi ana esasları)

Bilimsel Hazırlık programı sırasında alından bölüm dersleri NI (Not Included) statüsünde alınmalıdır. Bilimsel Hazırlık programını başarıyla tamamlamak için gerekenlere ve kurallara buradan ulaşabilirsiniz. Bilimsel Hazırlık programı başarıyla tamamlandığında öğrenciler hangi NI statüsünde aldıkları dersi programa saydıracaklarını seçebilirler. Bilimsel Hazırlıkta alınan NI statüsündeki dersleri Tezsiz Yüksek Lisans programına saydırmak için gereken formları doldurmak için Siber Güvenlik Anabilim Dalı sekreteriyle görüşebilirsiniz. Tezsiz Yüksek Lisans programının ders yükü 30 kredidir.


Tezsiz Programdan Tezli Programa Geçiş Esasları

Bilimsel hazırlık programını başarıyla tamamlayan ve 7 kredili dersini tamamlayan (3 zorunlu + 4 seçmeli ders) öğrenciler Tezli programa geçmek için başvurabilirler. Geçiş başvurusunda bulunmadan önce öğrencilerin tez çalışmalarını birlikte yapmak istediği bir tez danışmanı ile tez çalışmalarını planlamaları ve birlikte hazırladıkları tez özetini başvuru dilekçeleriyle birlikte sunmaları gerekmektedir. Başvuruları siber güvenlik anabilim dalı akadmeik komitesi tarafından kabul edilen adaylar Tezli programa transfer edilecektir. Başvuru tarihleri CSEC-STU öğrenci eposta listesi aracılığıyla duyurulmaktadır. Genellikler başvurular dönem başlamadan önce Ocak ve Ağustos aylarında alınmaktadır.